Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Σχέδιο μαθήματος για εκπαιδευτικούς

Η συγκεκριμένη υλικό, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Μέσων. Οι μαθητές καλούνται βάση διαθεματικού πλαισίου, να ερευνήσουν, να κατανοήσουν και να παράγουν δικό τους έργο μέσα στην ομάδα. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο κεφάλαιο ‘’Ζώα υπό εξαφάνιση’’, στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ’ δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι των δραστηριοτήτων είναι:

• Να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των τριων ειδών (αρκούδα, λύκος, χελώνα)
• Να εντοπίζουν τις αιτίες απειλών τους (από τις ανθρώπινες δραστηριότητες)
• Να επιλέγουν τους κατάλληλους τρόπους προστασίας των ειδών
• Να πληροφορηθούν οι μαθητές για τα ζώα της Ελλάδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
• Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης που αντιμετωπίζουν διάφορα είδη ζώων.
• Να αναγνωρίσουν ως αιτία του προβλήματος τις ανθρώπινες δραστηριότητες και να προτείνουν διάφορα μέτρα προστασίας των απειλούμενων ζώων.
• Να αξιολογούν τη χρησιμότητα του κάθε ζώου ως στοιχείο του οικοσυστήματος.

Ειδικοί στόχοι:
• Να μάθουν να δουλεύουν με το διαδίκτυο (εξοικείωση)
• Να μάθουν να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και αξιολογούν πληροφορίες
• Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο
• Να μάθουν να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά

Χρόνος:( 3-4 )Χ45’

Το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ενταχθεί στην ευέλικτη ζώνη και να του δοθεί περισσότερος χρόνος. Η δραστηριότητα του web quest απαιτεί χρόνο οπότε ακόμα και αν κάποιος εκπαιδευτικός επιλέξει να διδάξει το μάθημα κανονικά στα πλαίσια του κεφαλαίου 12 της Μελέτης Περιβάλλοντος, θα πρέπει για την συγκεκριμένη δράση να δώσει στους μαθητές χρόνο από την ευέλικτη ζώνη ή από το μάθημα των υπολογιστών. Εάν το μάθημα δεν ενταχθεί στην εύελικτη ζώνη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ασχοληθεί σε 2 διδακτικές ώρες με τις δραστηριότητες του blog και 1 ώρα για τη δραστηριότητα του web quest, όπου θα εξηγήσει στους μαθητές τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, ώστε να δουλέψουν τις υπόλοιπες ώρες αυτόνομα (δάσκαλος- βοηθός).

Υλικά και μέσα Διδασκαλίας:

• Απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Το blog με θέμα ‘’Ζώα υπό εξαφάνιση’’
• Εικόνες και video
• Η δραστηριότητα του web quest

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας

Τα είδη
Το χάος δεν αρέσει στον άνθρωπο. Προσπαθεί να βάλει τάξη σε ότι λείπει γύρω του. Έτσι ήδη από τα αρχαία χρόνια έχουμε τις πρώτες προσπάθειες ταξινόμησης των ειδών. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που ταξινόμησε ζώα και φυτά και ανέφερε μερικές εκατοντάδες είδη. Σήμερα η ταξινόμηση των ειδών αποτελεί αυτόνομη επιστήμη, την ταξινομία. Ωστόσο όλοι ταξινομούμε. Ακόμα και μια συλλογή κοχυλιών να κάνετε, θα αισθανθείτε την ανάγκη να χωρίσετε τα κοχύλια σας σε κατηγορίες. Ανάλογα με το χρώμα το σχήμα, το μέγεθος τους…

Κοιτάξτε το φύλλο εργασίας και κάντε μια απλή κατηγοριοποίηση των ζώων...(Δραστηριότητα 1)


Η πρώτη κατηγοριοποίηση των ζώων στην Ελλάδα ‘’ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΑΙ‘’και το Κόκκινο Βιβλίο

‘’ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΑΙ‘’

Η γνώση μας για τα ζώα της Ελλάδας άρχισε από παλιά, από τον Αριστοτέλη, που πριν από 2300 χρόνια έγραψε το “ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΑΙ” όπου περιέγραψε λεπτομερώς 600 είδη. Αναφορές σε ζώα είχαμε και σε παλαιότερους συγγραφείς και ποιητές, όπως τον Όμηρο, τον Αίσωπο και τον Ησίοδο, αλλά ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που αφιέρωσε ένα αποκλειστικό έργο του με συστηματικές περιγραφές για όλα τα μέχρι τότε γνωστά ζώα. Ακόμα και σήμερα όμως δεν είναι απολύτως γνωστό πόσα είδη ζώων υπάρχουν στην Ελλάδα.

Το Κόκκινο Βιβλίο

Το 1966 δημοσιεύτηκε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Ειδών για τα θηλαστικά.Ήταν ο πρώτος τόμος μιας σειράς που αποτέλεσε την επίσημη καταγραφή των απειλουμένων ειδών διεθνώς .

Μπείτε σε αυτή τη διεύθυνση για να δείτε τι είναι το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών:

http://www.infokids.gr/2010/02/τι-είναι-το-κόκκινο-βιβλίο/

Αιτίες απειλών των ζώων


Α. Έμμεσες απειλές

1.Αλλοιώσεις και καταστροφές βιότοπων

2.Φυτοφάρμακα

3. Άλλες έμμεσες απειλές


Β. Άμεσες απειλές.

1. Κυνήγι

2. Σύλληψη, εμπόριο, συλλογή σπάνιων ειδών

3.Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων / “επιβλαβή”
Τα απειλούμενα είδη της Ελλάδας


Η Η WWF Ελλάς είναι μια Μη Κυβερνητική Ομάδα που η αποστολή της είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Στο site της θα δούμε 8 είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα. Μπείτε την ιστοσελίδα:

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=67

για να τα δείτε.

Όπως είδαμε και στο video τα απειλούμενα είδη ζώων στην Ελλάδα δεν είναι μόνο 8. Η WWF έχει ασχοληθεί πιο πολύ με την προστασία των συγκεκριμένων 8 ζώων. Εμείς θα χωριστούμε σε 3 ομάδες παρατηρητών και η κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με ένα ζώο:

1Η ομάδα: Καφέ αρκούδα
2Η ομάδα: Γκρίζος Λύκος
3Η ομάδα: Χελώνα caretta caretta

1η ομάδα: Καφέ αρκούδα

Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αρκούδα, αν δεν γνωρίζουμε τις συνήθειες της, τις προτιμήσεις της, που συχνάζει, τι τρώει, καθώς και τα χαρακτηριστικά της….Μελετήστε καλά της πληροφορίες που σας δίνονται για την καφέ αρκούδα και απαντήστε στις ερωτήσεις, γιατί μετά έχετε αποστολή για τη προστασία της αρκούδας!

Για να δούμε πόσο σας κίνησε το ενδιαφέρον η καφέ αρκούδα....

Παρατηρητές της καφέ αρκούδας κοιτάξτε στο φύλλο εργασίας σας τις δραστηριότητες για την καφέ αρκούδα και συμπληρώστε τες....

Συνεχίζουμε την παρατήρηση......

Πατήστε https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDZXNGUzQVhGY3RBUkN4NUszQUl5c2c6MQ για να δείτε αν γνωρίσατες αρκετά καλά την καφέ αρκούδα, ώστε να είστε σε θέση να τη βοηθήσετε...